Ouder en kind

Mogelijk ben je op deze site terecht gekomen omdat je op zoek bent naar de juiste hulp voor je kind. Bijvoorbeeld omdat je kind gedrag vertoont dat jij niet bevorderlijk vindt voor zijn/haar ontwikkeling op school, of omdat zijn/haar gedrag de sfeer in huis niet ten goede komt. Het kan ook zijn dat je kind herhaaldelijk ziek is of al een hele tijd niet blij in het leven staat. Wellicht heb je al van alles geprobeerd en heb je het gevoel dat je maar niet verder komt.

Elk gedrag en elke ziekte dragen een boodschap in zich. Als Kindertolk® ben ik in staat om het gedrag en/of de ziekte van jouw kind op een heel liefdevolle wijze te vertalen naar jou als ouder. De vertaling zal je raken en jou het inzicht geven wat er bij je kind en bij jou zelf speelt. Het zal je het juiste inzicht geven om tot verandering en groei te komen. Soms speelt er iets binnen de relatie en/of het gezinssysteem, we kunnen hier dan samen verder naar kijken. Vaak is de bewustwording bij jou al genoeg om het gedrag bij het kind te laten veranderen. Tevens kan ik je kind waar nodig extra begeleiding geven.


Kindertolktraject

Dit is een traject volgens de PresentChild®-methode van 3 sessies en een bijbehorend vertalingsverslag over wat het gedrag van je kind jou als ouder/verzorger wil zeggen. De sessies zijn in principe met 1 van ouders/verzorgers en je kind hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.